Õhksoojuspumba projekt

MIS ON ÕHKSOOJUSPUMBA PROJEKT?

Üha rohkem inimesi on teadlikumad, et paigaldades õhksoojuspumba (aga ka mistahes teise soojuspumba või muu kütteseadme) tuleb see kohalikus omavalitsuses (KOV-s) kooskõlastada ehk seadustada. Kooskõlastamine lihtsamalt öeldes tähendab õhksoojuspumba projekti koostamist ja selle üleslaadimist Ehitusregistrisse ehk ehitusteatise elektroonilist esitamist KOV-le. Peale ehitusteatise kinnitamist ja registrisse kandmist võib hakata soojuspumpa paigaldama. Kui soojuspump on aga seadustamata paigaldatud on võimalik seda ka tagant järgi teha.

MIKS PEAB SOOJUSPUMPA SEADUSTAMA?

Soojuspumpade paigalduse kooskõlastuse kohustust reguleerib Ehitusseadustik (lühend – EhS). Täpsemalt liigitub soojuspumba paigaldus EhS § 4, lõige 3, punkt 3 alusel hoone ümberehitamiseks ehk rekonstrueerimiseks.

Lisaks seadusest tulevale kohustusele on vajalik soojuspumba seadustamine näiteks kinnisvara müügi korral. Enamik kinnisvaramaaklereid on sellest teadlikud ja juhivad hoone omanikule selle kohta tähelepanu. Samuti võib seadustamata soojuspump tuua probleeme pangast laenu saamisel, sest Ehitisregistri andmed ei vasta tegelikkusele. Kuna KOV-l on õigus soojuspumpade seaduslikkust kontrollida ja ettekirjutusi teha, siis kõige hullem on kui ebaseaduslik soojuspump tuleb kas teisaldada või ümber paigaldada.

KUIDAS SOOJUSPUMBA SEADUSTAMINE KÄIB?

Esmalt on vajalik koostada õhksoojuspumba projekt. Ehitusprojektile kehtestatud nõuetele viitab EhS § 13 lõige 3. Selle alusel koosneb ehitusprojekt tiitellehest, seletuskirjast, joonistest, plaanivaadetest jm.  Valmis projekt tuleb elektrooniliselt laadida ehitusteatisena Ehitisregistri veebilehele ehr.ee. Lisaks projekti üleslaadimisele tuleb tehnosüsteemi puudutavad registri andmed muuta. Ehitusteatisega ehitamisele nagu soojuspumpade paigaldus on, võib projekti koostada ka hoone omanik ise kui vastavad oskused on olemas. Üldiselt aga on nii, et erialaseid teadmisi omandata on sellise projekti koostamine paras väljakutse.

MIDA ON SOOJUSPUMBA SEADUSTAMISEKS VAJA?

Selleks, et koostada õhksoojuspumba projekt on vajalikud eelkõige hoone korruste joonised kus soojuspumba osad asetsevad. Samuti on õhksoojuspumba ja õhk-vesi soojuspumba korral vajalikud hoone vaated nendest külgedest kus asuvad välisosad. Tihti tuleb ette olukordi kus korruse plaanid ja vaated puuduvad või on need vanematel hoonetel paberkandjal. Sellisel juhul on võimalik kas need uuesti joonestada või paberkandjal joonised skaneerida.

MIS SOOJUSPUMBA SEADUSTAMINE MAKSAB?

Ehitusteatisega ehitamine on riigilõivu vaba ehk riik ei küsi selle eest midagi. Kui omanik on võimeline ka projekti omal käes koostama ja esitama on tehniliselt võimalik ilma kuludeta läbi saada. Tehnovisoon pakub soojuspumpade terviklikku seadustamise teenust projekti koostamisest kuni ehitusteatise esitamiseni KOV-le. Hinnad algavad üldiselt 250.- eurost, aga täpsemalt selgub hind igale hoonele peale olukorraga tutvumist. Pöördu enda sooviga meie poole läbi kontaktivormi ja me vastame sulle personaalselt. 

MIDA PEAB TEADMA PEALE EHITUSTEATISE KOOSKÕLASTAMIST?

Peale soojuspumba paigaldamist või kui olemasoleva soojuspumba ehitusteatis on kinnitatud, tuleb soojuspumba kasutamiseks esitada kasutusteatis. Sisuliselt on kasutusteatis järg ehitusteatisele. Ehitusteatise aluseks olev projekt tuleb nüüd koos paigalduse dokumentidega uuesti esitada. Soojuspumba kasutusteatise dokumentide all peetakse silmas kõiki seadusest tulenevaid dokumente, sealhulgas tööde teostamise akt, hooldus- ja kasutusjuhendid, tööde päevikud jm. Kui tundub, et ka siin vajad kogenud spetsialisti abi siis Tehnovisoon aitab esitada kasutusteatise koos vajalike dokumentidega.